Från köksbordet ut i världen

Malmsten Entreprenad är en dotterbolag till Malmsten Gruppen som har sitt säte i Åhus. Malmsten AB grundades 1974 av Tommy och Margareta Malmsten. Med rötterna i tävlingssimning, både som aktiv simmare och som landslags- tränare, hade Tommy känsla för vilka produkter som det fanns behov av på marknaden.

Företaget startade verkligen vid köksbordet där hela familjen var involverad i montering av simglasögon, en av de tidiga succéprodukterna. Sortimentet utökades och 1975 började simlinan Malmsten tillverkas i Hörby. Under de första åren skötte Tommy och Margareta montering, försäljning och all administration. Kontor och lager fanns i bostaden.

Idag täcker det breda sortimentet i stort sett allt som behövs för nybyggnad, renovering och drift av en simhall. Malmsten är både ett tillverknings- och handelsföretag. Det mesta som tillverkas, sker lokalt eller inom ett närområde.

I Sverige finns kunderna bland kommuner, byggföretag, badhus och simklubbar. Exporten utgör ca hälften av omsättningen och försäljningen sker huvudsakligen via återförsäljare.

Se video om Malmsten

Just Add Water

Simhallen – en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter.

Vår målsättning på Malmsten är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma och väl fungerande badanläggningar. Vi vill erbjuda bästa service oavsett om du väljer standardprodukter eller unika designlösningar i specialtillverkning – allt till konkurrenskraftiga priser.

Det enda som kvarstår är att fylla på med vatten!

Malmsten Entreprenad är en dotterbolag till Malmsten AB

Malmsten AB har knutit till sig ett antal dotterbolag och samarbetspartners för att stärka sin position som totalleverantör. Nedan finns länk till dessa fem företag.

Sweden Hydro Sport AB>>
– Dotterbolag i Gävle som levererar vattenrutschbanor över hela världen.

Ockelbo Plastindustrier AB>>
– Dotterbolag som tillverkar produkter i glasfiber, bl.a. åkbanor för vattenrutschbanor.

Temahallen AB>>
- Dotterbolag i Vinslöv som tillverkar fritids- och ridhallar.

Mirena badprodukter AB>>
– Dotterbolag som tillverkar bassängbeklädnad samt populära förvaringsfack till dusch- och andra våtutrymmen.

Swimtec>>
– Delägt vattenreningsföretag i Kungsbacka.

Vårt miljötänk - hållbarhet och ansvar

Vår miljöpolicy innebär att vi i alla led strävar efter att arbeta för en hållbar utveckling. “Ju närmare desto bättre” gäller för oss. Vi väljer i görligaste mån lokala samarbetspartners och leverantörer.

Flera av våra produkter tillverkas i Åhus, t.ex. galler, simlinor, pool toys och bassängtäckning, andra som höj- och sänkbara mellanbottnar i ett närområde och ytterligare andra som vattenrutschbanor och rostfri bassängutrustning i Sverige.

Detta innebär en effektivare logistik samtidigt som vi har möjlighet att vara flexibla och kontrollera tillverkningen. I de fall vi valt att köpa in en produkt från land utanför EU, har vi tagit hjälp av Business Sweden (f.d. Exportrådet) för att välja godtagbar leverantör med arbetsmiljö och kvalitet enligt våra normer. Genom återvinning och återanvändning av material och genom användning av förpacknings- och annat material som kan återvinnas, bevaras naturresurserna bättre.

2018 har vi installerat solcellspaneler på taket på både kontors- och lagerbyggnaderna för att bli delvis självförsörjande av energi.

Vi står för ett säkert utförande av arbetet som utgörs av välutbildad och erfaren personal som alltid ger sitt yttersta och agerar professionellt. Vi är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö. 

Vår ledstjärna
Simhallar i världsklass. Vi skapar en trygg och hållbar badmiljö för lärande, välbefinnande och tävling.

Kvalitet
Ambitionen hos oss på Malmsten AB är att vara branschens ledande leverantör av simhallsprodukter av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser samt kunna erbjuda bästa service och rådgivning.
Väl medvetna om att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk, lägger vi stor kraft på att uppnå högsta kvalitet och säkerhet i alla komponenter som ingår i våra produkter och leveranser.

Långsiktighet
Vår målsättning har alltid varit att skapa långvariga relationer till kunder och leverantörer, då ett ömsesidigt förtroende ger trygga affärer och säkra leveranser. Vi går alltid in i ett samarbete med ambitionen att det inte är begränsat till ett enstaka tillfälle. Bästa reklamen för oss är nöjda kunder, som kommer tillbaka. Våra värderingar är en naturlig del av vårt dagliga arbete.
Våra samarbetspartners ska veta att vi tar fullt ansvar. Idag och i framtiden.

Code of Conduct-Uppförandekod 2021