Malmsten Höj- och sänkbar mellanbotten

Kärt barn har många namn: movable floor, höj- och sänkbart golv, höj- och sänkbar botten eller mellanbotten. Oavsett är principen en mellanbotten som gör det möjligt att använda samma bassäng för många olika aktiviteter. En Malmsten mellanbotten kan installeras i såväl nya som befintliga pooler.

Konstruktion

Vi tillverkar två olika modeller: Classic och Advanced. Gemensamt är att en Malmsten mellanbotten är uppbyggd av ett bjälklag av balkar i syrafast rostfritt stål. Dessa kläs med halksäkra golvplank av PVC. Golvet lyfts och sänks med hjälp av skruvdomkrafter som sitter i slitsar i bassängväggarna. Skruvdomkrafterna är i sin tur kopplade till motorer via ett system av axlar och växlar placerade i bassängens skvalpränna på modell Classic. En motor finns vid varje skruvdomkraft på modell Advanced.

Säkerhet

Våra mellanbottnar har genomgått omfattande tester för att uppfylla svenska och europeiska säkerhetskrav och är CE-märkta.

Simhallen med flexibilitet

Med en Malmsten mellanbotten kan samma bassäng användas för aktiviteter som kräver olika vattendjup. Det är viktigt att djupet snabbt kan skiftas och mellanbottnen kan manövreras på ett enkelt sätt, så att ingen viktig undervisningstid går förlorad.

Plask och lek

Plask och lek vänder sig till icke-simkunniga barn i åldern 3 – 6 år. Verksamheten kräver ett vattendjup på 0,4 - 0,5 m, så att barnen kan och vågar genomföra sina övningar på ett tryggt och säkert sätt för att övningsmålen ska uppnås.

Simundervisning

Simundervisning för barn fordrar ett vattendjup på mellan 0.6 och 0.9 m beroende på barnens ålder. Det är en fördel om vattendjupet kan anpassas efter barnens längd för att en optimal inlärningssituation ska uppnås. På samma sätt krävs ett större djup för undervisning för vuxna, ca 1,2 m, för att benen inte ska slå i bottnen.

Höj- och sänkbar bro

Med en bro som är 1,5 m eller bredare erbjuds större flexibilitet. Här finns möjlighet att vistas och gå på den, utrusta den med startpallar och infästningar för simlinor, instal-lera vändplattor för tidtagning m.m. Ett annat alternativ är delad bro, som kan vara en lämplig lösning t.ex. i en 50-m bassäng. Då kan hela bassängens längd användas för sim-träning i en del medan andra aktiviteter sker i andra delar.

Bulkhead

Genom att välja en bulkhead erhålles en i längsled rörlig bro, som dock är fast i höjdled. Med en bulkhead kan t.ex. en 50-m bassäng delas upp i två 25-m bassänger. En bulkhead kan kombineras med en höj- och sänkbar mellanbotten.

Släp-plan

Om man avser att endast montera en höj- och sänkbar mellanbotten i en del av bassängen, behövs ett släp-plan, s.k. sliding flap, för att hindra badande från att komma in under den rörliga mellanbottnen.

Ena sidan är fastmonterad på den höj- och sänkbara mellanbottnen och den andra vilar mot bassängens mellanbotten. Släp-planet rör sig upp och ner i samma grad som bottnen rör sig. Släp-planet skapar en exakt och tät övergång mellan den höj- och sänkbara mellanbottnen och bassängens fasta botten oavsett bassängdjup.

Malmsten höj- och sänkbart lyftplan

Vid nybyggnation eller renovering av en simhall, är det idag ett krav att ta hänsyn till de olika bestämmelser som finns gällande tillgänglighet för alla. Malmsten kan hjälpa till med såväl rådgivning som leverans av produkter som är speciellt anpassade för kunder med funktionshinder. Lyftplanet är byggt enligt samma princip som mellanbottnen och kan monteras antingen
i en nisch eller i ett hörn av bassängen. Den rullstolsbundne kan med hjälp av en fjärrkontroll själv sänka sig ner till önskat djup, dock max 90 cm av säkerhetsskäl. För att inga badande ska kunna komma in under lyftplanet, finns en teleskopvägg. Går även att få bårlyftplan.
För många personer med nedsatt rörelseförmåga är det en stor frihetskänsla att vara i vatten, man blir lättare och mer rörlig. Man kan träna kondition, stryka och balans utan att slita ut musklerna.

Mobil bassänglift

Motion, rehab, träning, tävling – alla människor i vårt land ska ha samma möjligheter att delta. Vi erbjuder ett brett  

produktsortiment för funktionshindrade personer i badhusmiljö.